TIPSKA ETAŽA ZGRADA LAZAREVO

Kliknite na obojeni stan i pogledajte tlocrt sa specifikacijom površina.

Tipska etaža Lazarevo Banja Luka
65.29
39.67
45.86
63.46
61.40
49.19
32.79
76.50